O nama

O ekološkom izdavaštvu

Namera nam je da knjiga kao proizvod odgovori na zebnje po pitanju našeg negativnog uticaja na prirodu. Ovo je pokušaj da krenemo ka izdavaštvu koje je ekološki osvešćeno. Korice naših izdanja su štampane na eko papiru napravljenom od recikliranih materijala u čijoj proizvodnji se emituje manje ugljen dioksida. Deo tiraža je štampan na recikliranom papiru, a deo na papiru čija primarna sirovina dolazi iz šuma koje su odgovorno sečene i pošumljavane.